Recherche

Parcourir

Mon compte

Discover

 • Auteur

  • GHERZOULI, Ikhlas (1)
 • Sujet

  • المناهج الدراسية، تطوير المناهج، البحث العملي الميداني، إصلاح التعليم الثانوي بالجزائر، المركزية ، recherche-action, réforme de l'éducation algérienne, la centralisation, curriculum, développement des curriculums ، action research, Algerian education reform, centralization, curriculum, curriculum development (1)
  • ... View More
 • Date Issued

  • 2016 (1)
 • Has File(s)